Miljöskydd – normal skyddsnivå

BAGAs markbaserade anläggningar för normal skyddsnivå ger dig trygg och kostnadseffektiv rening.

Om du har långt till grannar och vattendrag bedöms du oftast behöva en anläggning för ”normal skyddsnivå”. Till detta brukar man anlägga traditionella lösningar som infiltrationer och markbäddar. Slamavskiljare med markbaserad rening är den vanligaste anläggningstypen som miljökontoren idag godkänner för ”Normal skyddsnivå”.

BAGA Effektiv – avloppsanläggningar

BAGA Effektiv består av marknadens effektivaste slamavskiljare kombinerad med en bädd uppbyggd av bioModuler och spridarplattor. Du får en anläggning som kommer att fungera år ut och år in utan igensättningar eller driftstörningar. Systemet ger dig en unik flexibilitet som medger möjlighet att installera pumpning till bädden utan extra pumpbrunn. Finns i standardstorlekar från ett till sex hushåll.

BAGA Easy kompaktbädd – avloppsanläggning

Kompaktbädden bygger på det välbeprövade och driftsäkra BAGA Easy för hög skyddsnivå men med en extremt liten och platsbesparande bädd. Normal skyddsnivå innebär generellt 70% fosforreduktion och 90% BOD-reduktion (inget kvävekrav). Men i relativ närhet till känsliga vattendrag och Östersjön så är det dock vanligt med förhöjt krav på fosforreduktion till 90%, vilket kompaktbädden passar utmärkt för.

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt