Årets första Filtrerat – ute nu!

Så är det dags för vår, VAK och ett nytt nummer av Filtrerat igen! Den här gången belyser vi föredraget på mässan Vatten Avlopp Kretslopp som hålls av vår affärsutvecklare Patrik Ellis. Det handlar om smittskydd och kvävereduktion i markbaserad rening. Vi uppmärksammar bland annat de nya kraven som måste infrias, miljömässiga fördelar med pumpning till bädd och presenterar också den nya, uppdaterade produkten BioDisc. Trevlig läsning!

Till nr 1 2022

 

Ladda ner Kontakt