BAGA gör bra markbaserad rening ännu mycket bättre

Traditionell avloppsanläggning med förfinad teknik.

Under hösten kom rapport 2020-09 från Svenskt Vatten utveckling (SVU) ”Markbaserade avloppsanläggningar för över 50 PE” skriven av RISE.

Denna rapport ger den traditionella markbaserade reningen ett erkännande. Den lyfter styrkor och fördelar samt belyser även vissa svagheter.

Vi på BAGA har sedan länge insett fördelarna med tekniken men nu förbättrat och lyft reningen till en ny nivå genom det vi kallar för ”Modern markbaserad rening”. Marknadens effektivaste slamavskiljare tillser att minimalt med partiklar når vidare till vår markbädd/infiltration där vi skapat full kontroll över ventilation och syresättning i moduler och mark genom spridarplattan som avgränsare mellan olika zoner. Genom kontrollerade zoner får vi ett oöverträffat smittskydd och en effektiv reduktion av kväve som traditionella bäddar inte klarar.

Anläggningen är robust och energieffektiv samt kräver dessutom väldigt lite tillsyn. Provtagning och fosforfällning är också möjlig där så erfordras. Vår lösning uppnår helt enkelt de allra högsta kraven på rening för både miljö- och smittskydd.

Vi tillhandahåller även förstklassiga minireningsverk främst för de miljöer där markbaserad rening inte får plats. Låter det här intressant? Kontakta oss så får du veta mer, vi kör kortfattade web-möten där du kan lära dig mer om avloppsrening i allmänhet och BAGA i synnerhet.

Johan Åkesson Projektförsäljning på BAGA.

Läs rapporten:  svu-rapport-2020-09.pdf (griffel.net)

Ladda ner Kontakt