BAGA installationsverktyg

Vi har de senaste månaderna smyglanserat vår ”installationsapp” och är nu redo för full lansering och användande.

Vi erbjuder ett webb-baserat verktyg där man enkelt och smidigt dokumenterar installationen digitalt – och har den därmed sparad för all framtida kommunikation med BAGA och fastighetsägaren. Klicka här nedan för att komma till en instruktionsfilm för hur man loggar in. Efter inloggning finns ytterligare video för att beskriva hur man använder verktyget vid praktisk installation. Kontakta din BAGA-säljare om något är oklart!

BAGA Installationverktyg

Ladda ner Kontakt