BAGA vision

Det här är BAGA:s vision. Du hittar den också permanent under ”Om BAGA” längst uppe i menyn.

Miljövänligt avlopp & hälsosamt dricksvatten – åt alla!

BAGA…

… värnar om miljön
Vi levererar marknadens mest driftssäkra enskilda avlopp med låga utsläppsvärden. ”Vi tar hand om dig och ditt vatten”.
… är branschledande
Enskilt vatten och avlopp – det hänger ihop! Vår samlade kompetens inom såväl dricksvatten- som avloppsrening gör oss unika. Vi har gedigen erfarenhet och kunskap för att möta kundernas totala behov och strävar ständigt efter enkelhet vid installation.
… är ett tryggt val
Vi erbjuder marknadens bästa kundservice gentemot såväl slutkunder, entreprenörer som kommuner. Kunder bemöts ansvarsfullt, snabbt och professionellt. Långsiktigt och stabilt!
… är prisvärda
Egen innovativ teknikutveckling möter svenska behov och högt ställda krav till lägsta totalkostnad.
… tänker lite längre
Vi utbildar och informerar myndigheter, marknadsaktörer, kunder och medarbetare för att värna om vår generations framtida miljöansvar.

Rent vatten. Rent Samvete.

Ladda ner Kontakt