Det är tanken som räknas

VPI, som numera heter Kingspan Water & Energy i Norge, är ett systerföretag till BAGA inom Kingspan-koncernen. Sam­arbetet startade dock redan 2004 då BAGA utvecklade sin patenterade slamavskiljare som sedermera integrerades i VPIs tanksortiment. Idag står det norska företaget VPI för hela BAGAs tank­produktion.

År 1991 startade två ynglingar vid namn Jens Morten Johannesen och Anders Skjeggerød företaget Vestfold Plastindustri i Norge. Målet var att skapa en hantverksplats där man tillverkade enklare tankar. Ungefär tio år senare köpte man upp Profa Engineering och började satsa på pumpstationer. Och när VPI under 2005 köpte rättigheterna i Norge för BAGAs slamavskiljarpatent, kom ännu en milstolpe i företagets historia.

– Vi hade samarbetat med BAGA flera år tidigare, men patenten blev början på en ny era då vi kunde börja producera tankar till slamavskiljaren. Den är fortfarande den stora motorn i produktionen, berättar Jens Morten Johannesen som fortfarande är vd för VPI.

Norges modernaste anläggning?
Numera producerar Kingspan Water & Energy i Norge samtliga tankar till Kingspan BAGAs produkter. Det som en gång var Jens Morten Johannesens lilla företag, består idag av ett hundratal medarbetare som huserar på produktionsanläggningen i Andebu. Under 2017 gjordes stora investeringar i att modernisera den.

– Jag vågar påstå att vi har Nordens mest moderna anläggning inom vårt segment, med robotar och automatiserad produktion. År 1991 omsatte vi två miljoner NOK och 2022 siktar vi på att omsätta 260 miljoner NOK. Tidigare har vi faktiskt konkurrerat med BAGA när det gäller vissa produkter, men vi har ändå alltid strävat mot gemensamma mål. Inträdet i Kingspan fördjupar gemenskapen mellan oss, säger Jens Morten.

Starkare tillsammans
Jens Morten menar att Kingspan BAGA och VPI har gjort varandra starkare genom sitt täta samarbete.

– Vi har lagt ned mycket tid och pengar på gemensam produktutveckling och så har vi hela tiden kunnat snegla på varandra för att kunna lära av varandra. Kingspan BAGA är en ”go” och pålitlig partner som vi är väldigt glada för att ha jobbat tillsammans med under så lång tid, säger Jens Morten.

Ny nordisk affärsområdeschef
Tor Lasse Nilsen blev utsedd till nordisk affärsområdeschef för Kingspan Water & Energy den 1 juni 2022 och kommer därmed ha övergripande ansvar för både BAGA och VPI.

– Genom att dela min tid på bägge före­tagen kan jag säkerställa att alla jobbar i samma riktning och att framtida intressen tillvaratas på bästa sätt –  oavsett om det gäller Sverige eller Norge. Det finns mängder med outnyttjad kompetens och erfarenhet som kan hjälpa kollegor och kunder över gränserna, säger Lasse. Ett mycket bra exempel är markbaserad rening som hittills fört en tynande tillvaro i Norge.

– Med hjälp av svensk specialkompetens är vi redan på god väg att förändra synsättet på tekniken även i Norge, avslutar Lasse.

Läs fler artiklar här

Foton ovan: Roxx M9428-1, Kingspan BAGA.
© Sven Persson / swelo.se

—————————————————————————–

Visste du att…

…Kingspan Water & Energy i Norge producerade för 35 miljoner NOK åt Kingspan BAGA under 2021? Det motsvarar 15 procent av företagets totala produktion.

 

Ladda ner Kontakt