Enskilt avlopp till Umfors camping

Enskilt avlopp till Umfors camping

Patrik Ellis och Johan Åkesson på BAGA Water Technology.

Ny camping – mitt i fjällen! Enskilt avlopp till Umfors camping har nu installerats och levererats.

– Det är med stor glädje vi på BAGA Water Technology fått förtroendet att leverera avloppsanläggningen till den nya året-runt-campingen i Umfors, Hemavan Tärnaby. Nu är det dags att ta den i bruk!

Det säger Patrik Ellis och Johan Åkesson på BAGAs affärsutvecklingsavdelning. André Öhman är BAGAs representant i området.

Campingen som inte är ansluten till det kommunala VA-systemet behövde bygga en egen reningsanläggning. Med pumpbrunn, reservoar, slamavskiljare, silo och markbädd står
anläggningen rustad för kommande anstormning av äventyrslystna campingbesökare. Kapaciteten på anläggningen är 32 kubikmeter per dygn och är en modern och förfinad form av markbaserad rening.

– Vi är stolta över anläggningen och ser fram emot att den nu driftsätts, säger Patrik Ellis.

Nedan följer några saker att begrunda vid val av reningsverk, eller som företaget hellre kallar det, modern markbaserad rening – MMR.

Kostnad.
Det finns många reningsverk som är billiga i inköp. Men när de inte motsvarar de svenska kraven och förväntningarna kan det bli väldigt dyrt! Var noga med att kolla pris på serviceavtal, hur ofta slamtömning krävs och så vidare. Modern markbaserad rening kostar som ett välrenommerat reningsverk att anlägga, fast med låg energiförbrukning, minimal driftskostnad och lång livslängd ges en mycket prisvärd avloppsanläggning. Vid jämförelse med en traditionell bädd så åtgår betydligt mindre grävmassor och arbetstid. MMR ger en bättre totalekonomi och funktion.

Din familjs och grannarnas hälsa
Modern markbaserad rening har ett naturligt och säkert smittskydd som ger extremt låga utsläpp av bakterier. Det överträffar kraven på badvattenkvalitet. Det här är mycket viktigt då din och dina grannars hälsa påverkas om vatten från avloppsanläggningen når dricksvattentäkten. De flesta reningsverk har betydligt högre utsläppsnivåer av bakterier.

För miljöns skull
Genom att leda avloppsvatten via slamavskiljare till efterföljande infiltration så optimeras naturens förmåga att rena vattnet. Utan energikrävande system så sköter naturen själv att
skadliga bakterier bryts ner och renat vatten återgår till kretsloppet. Det ger dig och familjen en totallösning för ett avloppsvatten där du bidrar till bättre närmiljö och friskare hav.

Driftsäkerhet – hur länge håller systemet?
Minireningsverk har funnits på svenska marknaden i över 20 år och de tidiga versionerna behöver redan uppgraderas eller bytas. Ny teknik är bättre. Moderna markbäddar och infiltrationer har en livslängd på 30–50 år – utan underhåll. När det är fysiskt möjligt, så är markbaserad rening enklast, säkrast och mest ekonomiskt!

Patrik Ellis och Johan Åkesson är helt överens:
– Genom att skaffa en modern markbaseradavloppslösning från BAGA, tar du ansvar för miljön och för familjens och grannarnas hälsa. Du väljer den trygga och långsiktiga vägen med produkter som gör rent på riktigt. Du tänker lite längre – precis som vi!

Läs mer om Enskilt avlopp till Umfors camping i artikel i Västerbottens magasin

Ladda ner Kontakt