Fulspola inte!

Använd avloppet till det som det är avsett för!

Tänk på att använda avloppet till det som det är avsett för. Exempelvis tops, snus och blöjor hör inte hemma i ditt reningsverk. Sådant ska slängas och sorteras som brännbart avfall. Snus är den vanligaste fulspolningen i Sverige skräp från snus är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken, och det gäller även de som är kommunala. De är inte heller byggda för att ta hand om farliga ämnen som till exempel kadmium från snus. Kadmium riskerar därför att till slut hamna i naturen och det vill vi undvika! Så fulspola inte!

Visste du också att det går att hämta en tratt hos din miljöstation för att hälla ut överblivet matfett, oljor med mera?

Har du tänkt på vad som händer när matfett och olja från kastruller och stekpannor hamnar i våra avlopp? Alla typer av fett stelnar när det kallnar. Det leder så småningom till stopp i avloppsledningarna, vilket ofta är både kostsamt och tidskrävande att åtgärda.

Fett är bekymmersamt även för ditt avloppsreningsverk och skapar onödigt behov av underhåll och/eller fler slamtömningar än vad som annars är nödvändigt.

Det finns ett par enkla åtgärder för att minska avloppsstopp. Ett sätt är att låta fettet stelna och sedan torka bort det med hushållspapper som sedan slängs i kärlet för matavfall. För lite större mängder avfall finns nu även en miljötratt, ett enkelt hjälpmedel avsett att minska mängden fett i avloppen. Tratten skruvas fast på en vanlig PET-flaska. När flaskan är fylld skruvas den igen och lämnas med det brännbara avfallet.

Att sortera matfettet har även andra värdefulla vinster. Det fett som hamnar med matavfallet energiåtervinns och används exempelvis i framställning av fordonsgas eller fjärrvärme. Det matfett som slängs med det brännbara avfallet förbränns och blir fjärrvärme eller elström. Fråga efter miljötratt på din närmaste återvinningsstation!

Så kort och gott – fulspola inte! Avloppet ska användas till det som det är avsett för.

Fulspola inte! Använd avloppet till det som det är avsett för!

Ladda ner Kontakt