Hållbarhetsprogrammet Planet Passionate

Kingspans hållbarhetsprogram Planet Passionate sträcker sig över ett decennium. År 2020 var det första året på resan och redan har ett antal viktiga milstolpar nåtts. Framöver kommer den även att vara en del i Kingspan BAGA:s resa för hållbarhet.

Läs om milstolparna som har uppnåtts, andra framsteg och olika exempel på hur Kingspan Group i hela världen ökar takten för att anta utmaningarna i Planet Passionate. Allt är presenterat i den första interaktiva Planet Passionate-rapporten någonsin

 

Ladda ner Kontakt