Idag är det Världsvattendagen!

Idag är det Världsvattendagen 2022 – ett fantastiskt initiativ från @UN_Water till människor över hela världen. #WorldWaterDay är en chans för oss alla att fundera över hur vi kan spara och bättre använda #vatten – denna livsviktiga men begränsade resurs.

Enligt FN påverkar vattenbrist redan alla kontinenter på jorden. Klimatförändringar, växande urbanisering och industrialisering är några av de främsta orsakerna som påfrestar över hela världen.

Det är därför Kingspan har förbundit sig att minska efterfrågan på värdefulla vattenresurser på våra globala platser.

Vi har satt upp ett mål att samla in 100 miljoner liter regnvatten på våra olika platser till 2030, som vi sedan delar lokalt.

Att samla in och återanvända regnvatten innebär att vi kan minska vår förbrukning av vatten från ledningsnätet samtidigt som vi hjälper till att minska översvämningsriskerna i områden som är utsatta för dagvattenöversvämning.

 

 

Ladda ner Kontakt