Medlemmar i CirEko

Nu är vi medlemmar i CirEko! CirEko är en non-profit näringslivs- och medlemsorganisation som engagerar för en växande lönsam cirkulär marknad. I bred samverkan tar vi vara på affärs- och samhällsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. Tillsammans skapar vi blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser. Så här skriver de på sin hemsida idag:

Idag välkomnar vi Kingspan BAGA AB som ny CirEko medlem där huvudingrediensen är ett engagemang för en väsande lönsam cirkulär marknad för att framtidssäkra planeten, samhälle och näringslivet, säger Camilla Sjögren, cirkulär rådgivare och kommunikationsstrateg i regionen Blekinge.

Hela vår affärsidé bygger på att vi vill göra skillnad för miljön, med att bevara mångfalden i naturen, och rena vattnet. Vi jobbar aktivt med ett program inom koncernen som heter Planet Passionate, ett tioårigt hållbarhetsprogram. Därför känns det naturligt för oss att lära oss mer genom CirEko, en plattform att utvecklas i, säger Katarina Ketzénius, Senior Marketing Executive på Kingspan BAGA.

 

Mer information och kontaktuppgifter finns här https://cireko.se/medlemmar/kingspan-baga/ #cireko #cirekomedlem #kingspanbaga #planetpassionate #vatten

Ladda ner Kontakt