Modernt avlopp tar hjälp av naturen!

Markbäddar och infiltrationer har använts under lång tid för att rena avloppsvattnet på ett enkelt och robust sätt. När kraven höjdes på rening av näringsämnen så tog minireningsverken över i popularitet. Dessa var bättre avseende reduktion av fosfor och kväve än de traditionella markbaserade systemen, men de kostar i inköp. 

Under de senaste 15 åren har den markbaserade reningen utvecklats och med hjälp av kontrollerade syrezoner och kompletteringar gällande reduktion av fosfor överträffar den moderna markbaserade reningen alla förväntningar och mål. Genom att syresätta bäddarna effektivare i kontrollerade zoner överträffar reningen de traditionella lösningarna på samtliga parametrar som fosfor och kväve samtidigt som oönskade bakterier reduceras med hela 99,999%.

Historiskt har det varit svårt att få till en bra reduktion av kväve i markbaserade system, men med vårt sätt att syresätta bäddarna i zoner medför en optimal nitrifikation av ammonium i den översta zonen. I den efterföljande zonen omvandlas nitrit och nitrater till kvävgas och bättre än 60% reduktion uppnås vid standarddimensionering.

– Minireningsverken har problem med reduktionen av bakterier och kräver speciallösningar för att klara det. Med den moderna markbaserade reningen så försvinner dessa problemen och alla krav som ställs på enskilt avlopp uppfylls, menar Patrik Ellis på Kingspan BAGA och fortsätter:

– Tekniken med kontrollerade zoner är så effektiv att ytorna har krympts rejält utan försämrad rening och en bädd tar inte mer plats än 16 m2 jämfört med det gamla på 30 – 60 m2 beroende på förutsättningarna. Enklare och billigare drift kan man inte få!

Ladda ner Kontakt