Montex – spindeln i nätet

De monterar och bygger några av Kingspan BAGAs produkter, lagerhåller stora volymer och hanterar både inköp och logistik. Montex gärning är idag helt avgörande för de korta ledtiderna mellan order och leverans. Det ger Kingspan BAGAs kunder stor flexibilitet i sina leveransuttag.

Montex fungerar i mångt och mycket som sina kunders externa fabrik. När det gäller Kingspan BAGA är det främst företagets biomodulspaket och pumppaket som Montex monterar och bygger. Därutöver tillkommer hantering av Kingspan BAGAs övriga produkter som finns hos Montex.

– Vi fick förtroendet att montera produkter och hantera inköp och logistik redan i ett tidigt skede. Därefter har samarbetet bara utökats i takt med BAGAs lyckosamma resa. Idag har vi en djup och mångårig relation som vi är väldigt glada för, säger Eric Ullström, Montex vd och ägare.

Ojämna behov – stor lagerhållning

En komplex verklighet som grossister och entreprenörer måste förhålla sig till, är de stora svängningarna som kommer med olika årstider och väderförhållanden. Det i sin tur gör att det plötsligt kan uppstå en stor efterfrågan på Kingspan BAGAs produkter – liksom långa perioder av stiltje.

– Kingspan BAGA och Montex har tillsammans stora volymer på lager. I kombination med en minutiöst utvecklad logistik, kan vi vara på tå när alla vill ha samma grejer samtidigt. I förlängningen innebär det mycket snabba leveranser. Vi förvarar även kundägt gods hos oss och skickar ordrarna direkt till vissa av Kingspan BAGAs grossister, berättar Eric.

Sällsynt låg reklamationsnivå

Montex är en helhetsleverantör som hanterar inköp, montering, lager och distribution. Totalt sett levererar man årligen 120 000 färdigmonterade produkter som består av ungefär två miljoner komponenter. Ändå ligger reklamationsnivån på endast 0,4 procent.

– Det är extremt lågt och ett bevis på att vi levererar högsta kvalitet. Trots att vi pratar om så stora volymer flyter logistiken på väldigt bra, mycket tack vare väl uppbyggda rutiner mellan oss och Kingspan BAGA. Vi upplever att det finns en stor vilja från deras sida att utvecklas och förbättras tillsammans. Det lär vara en del i framgången, eftersom det i slutändan innebär kunderna får bästa möjliga service, säger Eric.

Läs fler artiklar i vår jubileumstidning

Eric Ullström, VD Montex. Roxx M9428-1, Kingspan BAGA. © Sven Persson / swelo.se

 

——————————-

Montex

Lokalarea: Totalt 4  000 m2, fördelat på en lagerhall om 1  000 m2 samt monteringsverkstad och lager på 3  000 m2.

Gör åt Kingspan BAGA: Montering och byggnation, lagerhållning samt inköp och logistik.

Största kundbranscher: Medicinsk teknik, Foodtech och Cleantech samt övrigt industrisegment.

Ladda ner Kontakt