När två företag finner varandra kan det hända häftiga grejer

Ett möte i Lettland i slutet av 90-talet skulle så fröet till vad som numera är ett blomstrande samarbete. Idag producerar EXPO-NET de bioModuler, som i kombination med den av BAGA utvecklade spridar- och fördelningsplattan, har lyft BAGAs markbaserade rening till en ny dimension.

I begynnelsen bestod BAGAs profession i att rena dricksvatten – och 1998 var företaget på plats i Lettland för att installera ett vattenverk. I samma veva byggde Danmarksbaserade EXPO-NET en anläggning för avloppsvatten i samma område.

– Våra vägar korsades vid ett flertal tillfällen på 90-talet. Så småningom började vi diskutera ett samarbete och 2001 levererade EXPO-NET sina första standardblock till oss, säger BAGAs grundare och före detta ägare, Bert Gustafsson.

Bröt ny mark
Relationen stärktes med tiden och snart började man diskutera möjligheten att använda blocken för markbaserad rening. År 2006 kom det definitiva svaret, i form av lanseringen av BAGA bioModuler.

– 2009 lanserades BAGA Easy Com, en komplett paketlösning för markbaserad rening, vilket gjorde att försäljningen sköt i höjden, berättar Bert.

2014 kompletterades Biomodulsystemet med de av BAGA utvecklade spridar- och fördelningsplattorna, och vi kunde då drastiskt minska storleken på markbäddarna

Automatiserad produktion
Produktionsanläggningen och huvudkontoret ligger i Hjörring och sysselsätter omkring 85 medarbetare.

– BIO-BLOK® produceras på en helt automatiserad linje och anpassas sedan manuellt för Kingspan BAGAs olika system. Efter alla år tillsammans känner vi varandra väl, vilket underlättar dialogen och samarbetet, säger Morten Lybech Nielsen, sales manager på EXPO-NET.

Morten Lybech Nielsen, sales manager EXPO-NET.

Möte gav ringar på vattnet
När Bert ser tillbaka på BAGAs framgångar kan han konstatera att EXPO-NET har varit en av nyckelspelarna.

– EXPO-NET har haft stor betydelse för utvecklingen av mindre avloppsreningsverk. Det var tur att våra vägar korsades. När två företag finner varandra kan det hända häftiga grejer, säger han.

Bert Gustafsson, BAGAs grundare. Roxx M9428-1, Kingspan BAGA.
© Sven Persson / swelo.se

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Visste du att…

…bioModulerna har till uppgift att syre-
sätta vattnet? Spridarplattorna hjälper till att fördela vattnet på en ännu större yta och ökar tillförseln av syre över hela bädden. Med spridarplattornas hjälp har storleken på ett hushålls markbädd kunnat minskas från cirka 30– 40 m2 till 16 m2.

Ladda ner Kontakt