Ny sluten tank

Vi på BAGA Water Technology AB ersätter våra större stående tankar med en liggande version på 5 m3.

Den liggande tanken är mycket mer robust. Prismässigt ligger den på samma nivå som den stående 5 m3-tanken.

För mer information: Broschyr för slutna tankar

Ladda ner Kontakt