Slamavvattning – så tycker vi!

Slamtömning kan ske med olika tekniker.

Det vanligaste systemet i Sverige är heltömning, även kallad konventionell tömning. Men det går också att göra en mobil avvattning och deltömning – slamavvattning.

Avvattning av slam används idag av flera kommuner i Sverige och fördelarna är många, bland annat:

  • Färre transporter sparar på miljön och sänker kostnader.
  • En högre torrhalt ger fördelar i efterföljande hantering av slammet, till exempel vid produktion av biogas.

 

Till skillnad från en del andra leverantörer inom enskilt avlopp så är vi på BAGA Water Technology positivt inställda till slamavvattning och har genom åren inte fått in några klagomål om att bäddar ska ha tagit skada.

Vi kan därmed lugna fastighetsägare: med utrustning som slamavskiljare och bioModuler till bäddar från BAGA så kan du känna dig trygg samtidigt som det ger en miljönytta i ett större sammanhang.

Slamavvattning - så tycker vi

Slamavvattning så tycker vi!      Foto: WSP Sverige AB

Ladda ner Kontakt