Spridarplattor – höjer prestanda och sänker kostnader!

Att BAGA BioModuler är ett väl fungerande koncept, vet vi efter många år och otaliga installationer. Det ger högsta driftsäkerhet och prestanda för både miljö- och hälsoskydd. Dock kanske inte alla känner till spridarplattans funktion när det gäller syresättning och smartare anläggande.

Spridarplattan sparar många timmar i anläggande och transporter av makadam, samtidigt som bäddens prestanda höjs. Ett lass tvättad makadam kostar en hel del i både pengar och arbetsinsats. Merkostnaden för plattan är därmed direkt betald av ett effektivare anläggande.

Spridarplattans funktion innebär en effektivare syresättning av infiltrationsytan jämfört med att använda makadam i bädden. I spridarplattan bildas biohud, liksom i bioModulen ovanför. På infiltrationsytan bildas en matta av biomassa vilket det ännu inte helt renade vattnet måste passera. Mattan av biomassa är väl syresatt tack vare spridarplattan och dess omedelbara närhet till bioModulerna, som gemensamt utgör den syresatta zonen tack vare ventilatorerna. Utan spridarplattan blir infiltrationsytan sämre syresatt och man får biomassa längre ner i infiltrationsytan vilket leder till sämre rening och ökad risk för driftstörningar vid höga belastningar.

Spridarplattan, som används till våra bäddar, är en viktig del i vad vi kallar för modern markbaserad rening. Den ger det smittskydd som ingen annan typ av avloppsanläggning når med samma kostnadseffektivitet!

Ladda ner Kontakt