Valett – ny snålspolande toalett från BAGA

BAGA Valett är en extremt tyst och snålspolande toalett med skärande pump, där avloppet leds till en sluten tank.

– Vår toalett med skärsystem förbrukar betydligt mindre vatten än många andra toaletter, vilket är en fördel när klosettvattnet ska ledas till en sluten tank. För miljöns skull ges dessutom möjlighet till kretslopp av näringsämnen som fosfor och kväve, berättar Jonas Carlsson, ingenjör på forsknings- och utvecklingsavdelningen hos BAGA Water Technology AB i Karlskrona och fortsätter:

– Genom spolning med mindre mängd vatten minskar antalet slamtömningar och därmed minimeras antalet lastbilstransporter. Det ger ytterligare en positiv miljöpåverkan. Slammet omhändertas och kan därefter spridas på åkermark, efter så kallad hygienisering.

BAGA Valett är lättplacerad då den pumpar iväg spolningen genom en Ø40-milimeters tryckledning till den slutna tanken. Bakstycket har utvecklats för att förenkla monteringen och en golvplatta möjliggör fastsättning utan att bryta fuktspärren. Flera Valett-toaletter kan anslutas till en gemensam ledning och fungerar oberoende av varandra.

Fördelar

  • Installationen är enkel
  • Toalett med skärande pump
  • Ultratyst spolning
  • Mjukstängande lock
  • Vattenförbrukningen är endast
    0,6 liter per spolning
  • 230 Volt AC

 

Ladda ner Kontakt