Världstoalettdagen idag

Idag den 19 november 2020 infaller Världstoalettdagen. Det är en officiell FN-dag införd 2013 som syftar till att belysa globala sanitetsproblem såväl som tillhandahållandet av sanitära anläggningar, avloppsnät samt rening och återanvändning av avloppsvatten.

Var rädd om dig och ditt vatten!

Ladda ner Kontakt