Vårt nya uppslagsverk!

Allt du behöver veta för att anlägga markbaserad rening.

Nu finns  dokumentet ”Förundersökning & dimensionering för infiltration och markbäddar” publicerat. En komplett manual om hur förberedelserna sker inför installation av markbaserad rening.

En rätt placerad, rätt dimensionerad och rätt anlagd infiltration eller markbädd är en förutsättning för en fungerande och problemfri anläggning och i slutändan en nöjd kund. För att underlätta för dig som anläggare har vi tagit fram en manual som vägleder dig från förundersökning, val av anläggning, dimensionering, tillståndsansökan och fram till materialanskaffning.

Ladda hem

Uppdaterad: 2022-03-29
Ladda ner Kontakt