Vi byter namn!

Sedan februari 2021 tillhör vi numera avloppssektionen hos den irländska koncernen Kingspan Group. Vi har bytt vår logotyp. Nu byter vi också vårt juridiska namn från BAGA Water Technology AB till Kingspan BAGA AB. Organisationsnumret 556445-5557 är oförändrat.

Välkommen till Kingspan BAGA!

 

————————————————–

BAGA-produkterna är väletablerade i Sverige och har en marknadsledande position för små avloppslösningar och en heltäckande serviceorganisation. Nu kommer företaget ytterligare att stärka sin position genom Kingspan – som bidrar med kompetens, tillverkning och internationella erfarenheter.

Kingspans avloppssektion etablerades för mer än 60 år sedan. Kingspan skapar hållbara lösningar inom försörjning, lagring och skydd av vatten och energi, för att stödja hushåll och företag över hela världen. Målsättningen – oavsett marknad – är att bevara och skydda vatten- och energikällor för framtida generationer. Divisionen har under de senaste åren kontinuerligt påvisat en tillväxt genom att investera i marknadsutveckling, tillverkningskapacitet och kundservice. Affärsområdet är aktivt i 17 olika länder och har cirka 1400 medarbetare.

Kingspan Group har sitt huvudkontor i Kingscourt på Irland och har cirka 15 000 medarbetare världen över med verksamhet i mer än 70 länder. Omsättning 4,6 miljarder pund.


I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Ladda ner Kontakt