Oljeavskiljare

BAGA oljeavskiljare är konstruerade för maximal separering av oljehaltigt avloppsvatten.

Den är tillverkad i glasfiberarmerad polyester – ett lätt och ickekorrosivt material med stor hållbarhet  och lång livslängd. Våra avskiljare fungerar efter den gravitmetriska principen där oljebaserade produkter som är lättare än vatten, skiljs ut och flyter upp till ytan. Slam och partiklar som är tyngre än vatten, sjunker till botten. Med automatisk avstängningsventil. Finns med kapacitet från 10 l/sek – 500 l/sek.

 

BAGA oljeavskiljare i glasfiber

Ladda ner Kontakt