Om Kingspan - BAGA

 

Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent.

Vår framåtanda återspeglar sig förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar.

Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Alingsås, Falun, Norrköping, Växjö och Umeå. Sedan februari 2021 är vi en del av Kingspan Group.


Om Kingspan Water & Energy
Kingspans avloppssektion etablerades för mer än 60 år sedan. Kingspan skapar hållbara lösningar inom försörjning, lagring och skydd av vatten och energi, för att stödja hushåll och företag över hela världen. Målsättningen – oavsett marknad – är att bevara och skydda vatten- och energikällor för framtida generationer.

Kingspan Group har sitt huvudkontor i Kingscourt på Irland och har cirka 15 000 medarbetare världen över med verksamhet i mer än 70 länder. Omsättning 4,6 miljarder pund.

 

 

Se filmen om Kingspan BAGA

Ladda ner vår broschyr (PDF)

Enskilt avlopp – vår kunskap tryggar miljön!

… värnar om miljön
Vi levererar marknadens mest driftssäkra enskilda avlopp med låga utsläppsvärden.
… är branschledande
Vår samlade kompetens inom avloppsrening gör oss unika. Vi har gedigen erfarenhet och kunskap för att möta kundernas totala behov och strävar ständigt efter enkelhet vid installation.
… är ett tryggt val
Vi erbjuder marknadens bästa kundservice gentemot såväl slutkunder, entreprenörer som kommuner. Kunder bemöts ansvarsfullt, snabbt och professionellt. Långsiktigt och stabilt!
… är prisvärda
Egen innovativ teknikutveckling möter svenska behov och högt ställda krav till lägsta totalkostnad.
… tänker lite längre
Vi utbildar och informerar myndigheter, marknadsaktörer, kunder och medarbetare för att värna om vår generations framtida miljöansvar.

Här finns våra lokalkontor

OBS: Gällande servicefrågor - ring telefon 0455-61 61 50!

BAGAs produkter finns tillgängliga över hela landet genom våra distriktsansvariga representanter:

Ladda ner Kontakt