Om Kingspan - BAGA

Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent.

Vår framåtanda återspeglar sig förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar.

Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Falun, Norrköping, Växjö och Umeå. Sedan februari 2021 är vi en del av Kingspan Group.


Om Kingspan Water & Energy
Kingspans avloppssektion etablerades för mer än 60 år sedan. Kingspan skapar hållbara lösningar inom försörjning, lagring och skydd av vatten och energi, för att stödja hushåll och företag över hela världen. Målsättningen – oavsett marknad – är att bevara och skydda vatten- och energikällor för framtida generationer.

Kingspan Group har sitt huvudkontor i Kingscourt på Irland och har cirka 15 000 medarbetare världen över med verksamhet i mer än 70 länder. Omsättning 4,6 miljarder pund.

 

 

Se filmen om Kingspan BAGA

Ladda ner vår broschyr (PDF)

Vision: Vi bevarar och skyddar vatten- och energikällor för framtida generationer.

Enskilt avlopp – kunskap tryggar miljön!

Här finns våra lokalkontor

OBS: Gällande servicefrågor - ring telefon 0455-61 61 50!

Kingspan BAGAs produkter finns tillgängliga över hela landet genom våra distriktsansvariga representanter:

Ladda ner Kontakt