Hållbarhetsprogrammet Planet Passionate

Årsrapport för Planet Passionate år 2021

Kingspans hållbarhetsprogram Planet Passionate sträcker sig över ett decennium. År 2020 var det första året på resan och redan har ett antal viktiga milstolpar nåtts. Framöver kommer den även att vara en del i Kingspan BAGA:s resa för hållbarhet.

Läs om milstolparna som har uppnåtts, andra framsteg och olika exempel på hur Kingspan Group i hela världen ökar takten för att anta utmaningarna i Planet Passionate. Allt är presenterat i rapporterna nedan.

Miljö- och kvalitetspolicy

BAGAs verksamhet ska vara pålitlig, serviceinriktad och ständigt utvecklas.

Produkter och tjänster ska vara av hög kvalitet och kontinuerligt förbättras och anpassas för att uppfylla våra kunders behov samt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

BAGA är certifierade enligt ISO9001 samt ISO14001 genom Lloyd´s Register Quality Assurance.

BAGA vision: Enskilt avlopp – kunskap tryggar miljön!

Det innebär för BAGA att:

  • Främsta målet med kvalitetsarbetet är att uppfylla kundernas förväntningar och behov.
  • Kontinuerligt planera, genomföra, kontrollera, utvärdera och förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete.
  • Ha hög leveranssäkerhet och arbeta förebyggande för att undvika störningar.
  • Arbeta för att utbilda och höja kompetensen hos våra medarbetare.
  • Följa eller överträffa de lagar och krav som ställs.
  • Sträva efter att material och produkter som används har så låg miljöpåverkan som möjligt.
  • Om möjligt välja leverantörer som bedriver ett aktivt miljöarbete.
Ladda ner Kontakt