Så tänker vi

Friskt och hälsosamt dricksvatten såväl som miljövänligt och driftsäkert avlopp är viktiga vardagsfrågor för alla familjer som inte är centralt VA-anslutna.

BAGA har successivt vuxit till att bli ledande inom enskilt avlopp.

BAGA tar vattenrening på allvar. Vi bryr oss om att du som husägare ska vara nöjd med sin investering, både nu och i framtiden. Vi utvecklar, forskar och testar för att göra ett riktigt bra erbjudande ännu bättre.

Vattnets kretslopp

Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten – allt hänger ihop i ett och samma kretslopp.

En dåligt fungerande avloppsanläggning kan påverka närliggande dricksvattenbrunnar. Ett brunnsvattens kvalitet kan ha egenskaper som försämrar möjligheten att rena avloppsvattnet!

Vi på BAGA har kunskapen och produkterna som gör att du kan känna dig trygg med att du och din familj dricker hälsosamt vatten och att du kan göra rätt för dig gällande närmiljön. Rent vatten – Rent samvete!

 

 

Ladda ner Kontakt