Modernt enskilt avlopp tar hjälp av naturen!

Markbäddar och infiltrationer har använts under lång tid för att rena avloppsvattnet på ett enkelt och robust sätt. När kraven höjdes på rening av näringsämnen så tog minireningsverken över i popularitet. Dessa var bättre avseende reduktion av fosfor och kväve än de traditionella markbaserade systemen, men de kostar i inköp. 

Under de senaste 15 åren har den markbaserade reningen utvecklats och med hjälp av kontrollerade syrezoner och kompletteringar gällande reduktion av fosfor överträffar den moderna markbaserade reningen alla förväntningar och mål. Genom att syresätta bäddarna effektivare i kontrollerade zoner överträffar reningen de traditionella lösningarna på samtliga parametrar som fosfor och kväve samtidigt som oönskade bakterier reduceras med hela 99,999%.

Historiskt har det varit svårt att få till en bra reduktion av kväve i markbaserade system, men med vårt sätt att syresätta bäddarna i zoner medför en optimal nitrifikation av ammonium i den översta zonen. I den efterföljande zonen omvandlas nitrit och nitrater till kvävgas och bättre än 60% reduktion uppnås vid standarddimensionering.

– Minireningsverken har problem med reduktionen av bakterier och kräver speciallösningar för att klara det. Med den moderna markbaserade reningen så försvinner dessa problemen och alla krav som ställs på enskilt avlopp uppfylls, menar Patrik Ellis på Kingspan BAGA och fortsätter:

– Tekniken med kontrollerade zoner är så effektiv att ytorna har krympts rejält utan försämrad rening och en bädd tar inte mer plats än 16 m2 jämfört med det gamla på 30 – 60 m2 beroende på förutsättningarna. Enklare och billigare drift kan man inte få!

 


Ny camping – mitt i fjällen

Artikel ur bilaga i Magasin Västerbotten, nr 12 2020
Läs mer


BAGA arbetar med modern markbaserad rening

Artikel ur bilaga i Dagens Nyheter, juli 2020
Läs mer


Modernt, markbaserat och miljömässigt

Artikel ur bilaga i Dagens Industri, maj 2020
Läs mer


Pumpstationer

Artikel ur Entreprenadaktuellt, mars 2020
Läs mer


Ingen miljöeffekt utan tillsyn av små avlopp

Artikel ur Rädda Östersjön, SVD/mars 2018
Läs mer


Nytt pumppaket!

Artikel ur Entreprenadaktuellt februari/2018
Läs mer


Enskilt vatten & avlopp – Det hänger ihop!

Artikel ur Ny i villa & radhus  2017
Läs mer


Jubilerande BAGA har förbättrat svenska avlopp i 25 år

Artikel ur Entreprenadaktuellt  november/2017
Läs mer


Den kompletta vattenreningstanken för hela familjen

Artikel ur Villanytt  oktober/2017
Läs mer


Att vatten kan vara så gott!”

Artikel ur ST-tidningen september/2017
Läs mer


Innovativa hemmalösningar

Artikel ur sommarbilaga Aftonbladet juni/ 2017
Läs mer


Tar ansvar för hela vattenreningssystemet

Artikel ur Enterprize magazine april/maj  2017
Läs mer


Certifiering av enskilda avlopp

Artikel ur Entreprenadaktuellt april/2017
Läs mer


Enskilt vatten & avlopp

Artikel ur Villa & fritid  mars/2017
Läs mer


Eget VA – smidigt och miljövänligt

Artikel i Fastigheter i framkant, bilaga i Dagens industri, mars 2017
Läs mer


Inget stöd för mobil slamavvattning

Artikel  ur Entreprenadaktuellt februari/2017
Läs mer


 

BAGA – ledande på vattenrening i liten skala

Artikel i BLT affärsliv 18/5 2012
Läs mer


Ultrafilter rensar Branseröds avlopp

Artikel i Bohusläningen 24/11 2009
Läs mer


Först med ny reningsteknik

Artikel i GP bohuslän 24/11 2009
Läs mer


Gasellen BAGA växer mest i Blekinge

Artikel i GP bohuslän 24/11 2009

Läs mer


Ladda ner Kontakt