Produkt- och processgaranti

Kingspan BAGA lämnar en produkt- och processgaranti, förutsatt att:

  • Anläggningen byggts och installerats enligt anvisningar från Kingspan BAGA
  • Installationsintyg skickats in till Kingspan BAGA
  • Fastighetsägaren på ett korrekt sätt tagit hand om anläggningen
  • Egenkontroll är skött på anvisat sätt och insänt till Kingspan BAGA
  • Avtal är tecknat med Kingspan BAGA
  • Vattnet inte avviker från normalvatten

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt