Produkt- och processgaranti

BAGA lämnar en produkt- och processgaranti, förutsatt att:

  • Anläggningen byggts och installerats enligt anvisningar från BAGA
  • Installationsintyg skickats in till BAGA
  • Fastighetsägaren på ett korrekt sätt tagit hand om anläggningen
  • Egenkontroll är skött på anvisat sätt och insänt till BAGA
  • Avtal är tecknat med BAGA
  • Vattnet inte avviker från normalvatten
Ladda ner Kontakt