Produktöversikt

I översikten nedan är våra produkter inom enskilt avlopp kort presenterade för att du snabbt ska hitta det du söker. Textdropparna hjälper dig hitta rätt. Kontakta våra säljare för mer information och vägledning.

BAGA BDT

Avloppspaket för bad, disk, tvätt

BAGAs slamavskiljare för BDT vänder sig till dig som har ett fungerande toalettavlopp (torrklosett eller sluten tank) men behöver en avloppslösning för att ta hand om övrigt vatten.

BAGA Solo

BDT-rening – allt i en tank

BAGA Solo är en komplett reningsanläggning i en enda tank för BDT-vatten (bad, disk, tvätt), med tillräcklig volym och kapacitet för hela familjens behov. Ingen efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till den perfekta lösningen för dig som inte vill inkräkta på tomtytan.

BAGA Effektiv

Avloppspaket 1 – 6 hushåll för BDT+KL (bad, tvätt, disk + WC)

BAGA Effektiv består av en slamavskiljare med bädd efteråt. Slamavskiljaren kan förses med pump. I grunden en traditionell och robust lösning. Bädden anläggs som infiltration eller markbädd.

BAGA Easy

Avloppspaket 1 – 6 hushåll för BDT+KL (bad, tvätt, disk + WC)

När de högsta kraven gäller för miljö och hälsa är Easy det självklara valet. Den enkla funktionen tillsammans med markbaserad rening uppnår de bästa resultaten du kan finna på marknaden avseende smittämnen och näringsämnen som fosfor och kväve.

BAGA Easy Kompaktbädd

Snabb avloppsinstallation på liten yta

Trots liten yta klarar bädden 90 % reduktion av fosfor och BOD tillsammans med en BAGA Easy. Det tack vare en sofistikerad doserstyrning som ser till att anläggningen renar kontinuerligt 24 h om dygnet. Vår patenterade slamavskiljare erbjuder stor buffringskapacitet och möjliggör att endast en slamtömning per år behövs.

BAGA BioTank

Minireningsverk 1 – 6 hushåll för BDT+KL (bad, tvätt, disk + WC)

Anläggningen som klarar kraven för både miljö och hälsa utan bädd. Har du begränsade ytor att anlägga din avloppsanläggning på är biotanken det rätta valet. Testad i Sverige för Nordiskt klimat enligt EN-standarden 12566-3.

Större avloppsanläggningar och reningsverk

Anläggningar för samfällighet eller liknande grupper av fastigheter från 10 – 200 hushåll.

Slamavskiljare 1 – 10 hushåll

Våra slamavskiljare är de bästa på marknaden som även kan förses med pump direkt i slamavskiljaren, om det behövs. De minsta går som lågbyggda.

BioModulpaket med spridarplattor

Biomodulerna med spridarplatttor används i infiltrationer och markbäddar. De optimerar reningskapaciteten och minskar ner bäddens totala storlek avseende yta och bredd.

Tillbehör för reningsverk och slamavskiljare

Pumppaket, manifoldrar, förhöjningspaket, larm med mera.

Pumpar

I sortimentet har vi väl utvalda pumpar anpassade till olika typer av avlopp och dränering.

Pumpstationer

BAGA Kompus

Kompus är en serie kompletta pumpstationer helt färdiga för anslutning. Pumpstationerna tillverkas i glasfiber eller PE och levereras inklusive automatik och pumpar. Diametrar från 500 till 3000 mm.

Slutna tankar

Glasfibertankar för avloppssystem

Oljeavskiljare

BAGA oljeavskiljare är konstruerade för maximal separering av oljehaltigt avloppsvatten. Finns med kapacitet från 10 l/sek – 500 l/sek.

Fettavskiljare

BAGA fettavskiljare är konstruerade för att behandla varierande vattenmängder, temperaturer och fettmängder. Finns med kapacitet från 3 – 60 l/sek.

Automatik

Larm, vippor, kapslingar till pumpstationer.

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt