Referenser

Här kan du läsa om vad våra kunder tycker om Kingspan BAGA för att få inblick i hur de upplever att samarbetet har fungerat i ett urval av installationer.

Modern markbaserad rening till skärgårdsön Vinö

Den vackra skärgårdsön Vinö ligger i Misterhults skärgård och naturreservat i Oskarshamns kommun. De högsta kraven gäller här. Hög miljöskyddsnivå och högt hälsoskydd! En BAGA Easy 76 PE som valdes för uppgiften är nu installerad och i drift.

En reservoar och slamavskiljare med flockningsmedel och pumpning till en effektivt syresatt bädd på 192m2 lägger grunden för avloppsreningen. En slamsilo som tillval höjer TS-halten vilket glesar ut behovet av slamtömningar. Det finns mätmöjlighet på utgående vatten från bädd genom en av modulraderna. Digital funktionskontroll och uppkoppling till kommunens befintliga system gör anläggningen helt komplett.

Anläggningen är sedan några månader på plats och i drift. Resultatet blev en modern, robust och hållbar reningsanläggning för många år framöver.

– Vi är verkligen nöjda, säger Stefan Kalmsjö, Robert Norling från VA avdelningen i Oskarshamn.

Vi på Kingspan BAGA håller verkligen med! Ett klokt val för både miljö och natur!

Runstens sommarstugeförening bestämde sig för våra pumpstationer

BAGA Kompus 08.

Samfälligheten Runstens sommarstugeförening, som ligger på Näset endast 200 meter från havsbandet i Göteborgs kommun, installerade hela 96 pumpstationer från Kingspan BAGA till sin avloppsanläggning.

Projektet startade och installerades år 2007. Fyra huvudledningar med 50 millimeters tryckslang går ut till alla pumpstationerna – BAGA Kompus 08 med skärande avloppspumpar – som ser till att allt fungerar som det ska.

– Pumpstationerna har fungerat förträffligt, säger ordförande i Runstens sommarstugeförening Lars-Olof Larsson, som också var den som samordnade installationen för fjorton år sedan. Vi hade något stopp alldeles i början innan alla hade lärt sig att använda avloppet till det som det är avsett för – det är ju ingen allmän papperskorg, säger Lars-Olof.

– Genom åren har vi tagit emot många studiebesök från olika håll i landet som vill se hur det fungerar. Vi var nog lite av ett pilotprojekt inledningsvis, och både Göteborgs kommun och andra samfälligheter har visat ett stort intresse för vår anläggning.

Föreningen kom tidigt i kontakt med Reimer Rexmyr på Kingspan BAGA och funderade egentligen aldrig på något annat alternativ.

– Vi fick hjälp med beräkningar och flödesmätningar och allt annat som behövde göras, och som sagt, stationerna fungerar kanonbra!

Nässjö kommun valde modern markbaserad rening

Allt fler kommuner upptäcker modern markbaserad rening från Kingspan BAGA med alla dess fördelar.

Nässjö kommun valde en modern markbaserad rening till Skullaryd. Anläggningen är dimensionerad för 15 hushåll med en kapacitet på ca 8 m3 per dygn med vår effektiva slamavskiljare och med efterföljande bädd på 128 m2. Bädden innehåller ventilerade moduler och spridarplattor ovanpå ett lager av sand. Uppbyggnaden säkerställer syresättning i kontrollerade zoner som ger förutsättningarna till en mycket effektiv rening och en robust och hållbar anläggning. Här uppfylls kraven för högt miljöskydd och högt hälsoskydd.

Anläggningen har anpassats till rådande omständigheter. Den gamla tanken för avskiljning kan återanvändas i den nya anläggningen som reservoar för inkommande vatten. På så sätt jämnas flödet ut över dygnets alla timmar och slamavskiljaren får jobba med en jämn belastning. Det finns också krav från kommunen att kunna mäta på utgående vatten efter bädden och därför anordnades mätmöjlighet i brunnar där en av modulsektionerna med tät matta i botten säkerställer mätbarhet i alla lägen.

Det här är ett exempel på hur vi på Kingspan BAGA hjälper till att skräddarsy anläggningen efter rådande behov och förutsättningar.

– Anläggningen som varit i drift ett tag nu och som servas av Kingspan BAGA fungerar fint, säger VA-driftledare Mikael Widell men tillägger att det finns en del inläckage uppströms som måste åtgärdas. Det håller kommunen på att undersöka och åtgärda.

Enskilt avlopp till Umfors camping har nu installerats och levererats

Ny camping – mitt i fjällen!

– Det är med stor glädje vi på BAGA Water Technology fått förtroendet att leverera avloppsanläggningen till den nya året-runt-campingen i Umfors, Hemavan Tärnaby. Nu är det dags att ta den i bruk!

Det säger Patrik Ellis och Johan Åkesson på BAGAs affärsutvecklingsavdelning. André Öhman är BAGAs representant i området.

Campingen som inte är ansluten till det kommunala VA-systemet behövde bygga en egen reningsanläggning. Med pumpbrunn, reservoar, slamavskiljare, silo och markbädd står
anläggningen rustad för kommande anstormning av äventyrslystna campingbesökare. Kapaciteten på anläggningen är 32 kubikmeter per dygn och är en modern och förfinad form av markbaserad rening.

– Vi är stolta över anläggningen och ser fram emot att den nu driftsätts, säger Patrik Ellis.

Nedan följer några saker att begrunda vid val av reningsverk, eller som företaget hellre kallar det, modern markbaserad rening – MMR.

Kostnad
Det finns många reningsverk som är billiga i inköp. Men när de inte motsvarar de svenska kraven och förväntningarna kan det bli väldigt dyrt! Var noga med att kolla pris på serviceavtal, hur ofta slamtömning krävs och så vidare. Modern markbaserad rening kostar som ett välrenommerat reningsverk att anlägga, fast med låg energiförbrukning, minimal driftskostnad och lång livslängd ges en mycket prisvärd avloppsanläggning. Vid jämförelse med en traditionell bädd så åtgår betydligt mindre grävmassor och arbetstid. MMR ger en bättre totalekonomi och funktion.

Din familjs och grannarnas hälsa
Modern markbaserad rening har ett naturligt och säkert smittskydd som ger extremt låga utsläpp av bakterier. Det överträffar kraven på badvattenkvalitet. Det här är mycket viktigt då din och dina grannars hälsa påverkas om vatten från avloppsanläggningen når dricksvattentäkten. De flesta reningsverk har betydligt högre utsläppsnivåer av bakterier.

För miljöns skull
Genom att leda avloppsvatten via slamavskiljare till efterföljande infiltration så optimeras naturens förmåga att rena vattnet. Utan energikrävande system så sköter naturen själv att
skadliga bakterier bryts ner och renat vatten återgår till kretsloppet. Det ger dig och familjen en totallösning för ett avloppsvatten där du bidrar till bättre närmiljö och friskare hav.

Driftsäkerhet – hur länge håller systemet?
Minireningsverk har funnits på svenska marknaden i över 20 år och de tidiga versionerna behöver redan uppgraderas eller bytas. Ny teknik är bättre. Moderna markbäddar och infiltrationer har en livslängd på 30–50 år – utan underhåll. När det är fysiskt möjligt, så är markbaserad rening enklast, säkrast och mest ekonomiskt!

Patrik Ellis och Johan Åkesson är helt överens:
– Genom att skaffa en modern markbaseradavloppslösning från BAGA, tar du ansvar för miljön och för familjens och grannarnas hälsa. Du väljer den trygga och långsiktiga vägen med produkter som gör rent på riktigt. Du tänker lite längre – precis som vi!

Läs mer om Enskilt avlopp till Umfors camping i artikel i Västerbottens magasin

IKAB väljer BAGA för enskilda avlopp!

Urban Lindbom, huvudman och arbetande  vd på IKAB, började med entreprenörsarbeten i slutet av åttio-talet och har varit aktiv sedan dess. IKAB har idag en komplett maskinpark med många proffsiga medarbetare. Efter att IKAB började med att jobba med BAGA-produkter, och fick företagets kunskap tillgänglig för att kunna erbjuda kunderna det bästa resultatet, är beslutet lätt – BAGA!

IKAB väljer BAGA för enskilt avlopp!

BAGA hos Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet

BAGA hos Trollhättans första gemensamma avloppssamfällighet

När Öresjöområdet inte fick en kommunal avloppslösning aktualiserades de gamla kartläggningarna som miljöförvaltningen tidigare gjort. Här framgick att ett stort antal fastigheter saknade avloppslösningar som levde upp till de miljökrav som finns idag. Då inledde sommarstugeområdet Jätteberget Öresjö arbetet med att anskaffa en anläggning för spillvatten. Valet föll på BAGA Water Technology.

Swecamp Bomstadbaden - nöjd BAGA-kund

Utanför Karlstad ligger den fyrstjärniga campingen Bomstadbaden alldeles intill Vänerns strandkant. Sedan 1927 har den varit i familjen Nordentjells ägo. Här finns drygt 320 campingtomter, 40-talet stugor och rum, restaurang, konferensmöjligheter, aktivitetsanläggningar med en spa- och relaxavdelning. Bomstadbaden har valt en avloppslösning från BAGA Water Technology.

Swecamp Bomstadbaden - nöjd BAGA-kund

Frostig installation!

Frostig installation!

Johnny på Avloppspoolen skickar en frostig bild från Löparö, -10 grader C. Här installeras en BAGA Biotank för två hushåll. Vackert!

Snabb installation på liten yta!

Martin Söderström driver sin morfars företag Harry Söderströms entreprenadmaskiner AB sedan cirka 17 år tillbaka. Firman, som har sitt säte i Knivsta, grundades på 60-talet och blev aktiebolag 1972. Idag har bolaget åtta medarbetare. Alldeles nyligen grävde och installerade Martin nya avlopp hos ett par kunder – då med helt nya produkten Easy kompaktbädd från BAGA Water Technology.

Snabb installation på liten yta!

Klöverön – Br. Carlson entreprenad

Klöverön – Br. Carlson entreprenad

På Klöverön, som ligger intill Marstrand, har Br. Carlsons Entreprenad AB anlagt kommunalt vatten och avlopp för 60 hushåll. Företaget har då använt BAGA:s pumpstationer och ägaren Christer Carlson är nöjd.

Jonas Adamsson entreprenad

Jonas Adamsson äger entreprenadföretaget Jonas Adamsson Entreprenad AB och är en mångårig partner till BAGA.

 

Jonas Adamsson entreprenad

Jonas Adamsson entreprenad

Winnerhed entreprenad

Winnerhed entreprenad

Anders Winnerhed på Vitala Maskin har stor erfarenhet av BAGA:s markbaserade reningsverk. Hans företag är BAGA-diplomerat och han kan produkterna utan och innan.

KMS – Nordön

För Kungälvs motor- och segelbåtssällskap krävdes en ny avloppsanläggning för att klara gällande utsläppsvärden från nya spolplattor, det ordinarie vatten- och avloppsbehovet samt ett slutet tanksystem för latrintömning.

KMS – Nordön

Åsvägens samfällighetsförening

Åsvägens samfällighetsförening

Åsvägen är en samfällighetsförening på Tjörn bestående av 26 hushåll. Här är ett BAGA RVBK installerat och dimensionerat för 80 PE.

Ladda ner Kontakt