Serviceavtal

Att teckna ett avtal med Kingspan BAGA innebär en rad fördelar för dig som kund- och fastighetsägare.

Du kan installera BAGAs kund-app i din smarta telefon (iOS och Android) där du kan se händelser på din anläggning, få larm, göra egenkontroller, se serviceprotokoll, läsa manualer, kontakta vår supportfunktion och beställa förbrukningsmaterial. Här underlättas kommunikationen med kommunen.

Samtliga avtal innebär att du som kund även åtar dig vissa uppgifter som egenkontroll, se under egenkontroll nedan. Kingpan BAGAs olika avtalserbjudanden ser du nedan.
Vi behandlar alla personuppgifter enligt gällande personuppgiftslag, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Läs mer om personuppgiftsbehandling

Serviceavtal – det klart mest populära valet! För dig som inte vill eller har möjlighet att utföra den årliga servicen, som innebär bland annat byte av slitagedelar. Flockmedel levereras fraktfritt vid servicetillfället. Serviceavtal är lägsta nivån för att processgarantin ska gälla, innehållet i supportavtalet ingår naturligtvis.

Avtal för lågbelastat fritidsboende  – för dig som har tid, kompetens och intresse av att sköta och ta ansvar för allt själv. Du har tillgång till Kingspan BAGAs specialistkompetens på distans. En app (IOS, Android) ingår där du enkelt kan se status på din anläggning.

Avtalet finns enbart tillgängligt för mindre Easy-anläggningar, 1-2 hushåll.

 

Prisbilden på respektive tjänst ovan baseras sedan på typ av anläggning och hur stor din anläggning är. Du betalar med årlig e-faktura. Pappersfaktura går att få mot tillägg. Kingspan BAGA förbehåller sig rätten att justera priserna en gång årligen.

Avtalets bindningstid är initialt 12 månader. Avtalet förlängs med 12 månader om det inte sagts upp senast en månad innan dess utgång.

Extra tjänster för alla avtalskunder:

  • Dricksvattenanalys och bedömning
  • Avloppsvattenprov (fosfor/BOD), -analys och -bedömning (ackrediterat laboratorium)
  • Möjlighet att välja till fler servicebesök.

Mervärde:

  • Vi bistår med stöd i dialoger med miljökontor
  • Konsultation för om- och utbyggnationer

När du ska teckna avtal och eller har frågor gällande avtal är du välkommen att kontakta Kingspan BAGAs Service- & Supportavdelning.
Telefon: 0455-61 61 50
E-post: support@baga.se

Egenkontroll av fastighetsägare
Egenkontroll ska utföras av fastighetsägare eller utsedd tillsynsman ett antal gånger per år för att Kingspan BAGA ska lämna processgaranti (se processgaranti). Kopia på Egenkontroll samt driftjournal ska sändas till Kingspan BAGA vid utförd Egenkontroll. Fastighetsägaren byter dunk själv när flockningsmedlet är slut. Det gäller oberoende avtal.

Processgaranti
Kingspan BAGA lämnar en processgaranti, förutsatt att:

· Anläggningen byggts och installerats enligt anvisningar från Kingspan BAGA
· Installationsintyg skickats in till Kingspan BAGA
· Fastighetsägaren på ett korrekt sätt tagit hand om anläggningen
· Egenkontroll är skött på anvisat sätt och insänt till Kingspan BAGA
· Avtal är tecknat med Kingspan BAGA
· Vattnet inte avviker från normalvatten

Ladda ner Kontakt