Skräddarsytt för just din kommun och dina förutsättningar

När en avloppsreningsanläggning dimensioneras utgår vi från våra beprövade lösningar som finns i olika storleksklasser. Vi tar hänsyn till dina förutsättningar på plats i varje projekt. 

  • Hur stor är platsen där reningsanläggningen ska ligga och hur ser topografin ut?
  • Vilka reningskrav gäller i området? 
  • Finns tillräckligt avstånd till känsliga vattendrag eller vattentäkt? 
  • Finns det krav på mätbarhet från miljökontoret? 
  • Ger de tekniska förutsättningarna några speciella möjligheter? 

Svaren på dessa frågor leder till en anläggning anpassad och optimerad till dina förutsättningar. Läs mer om behovsanalys.

Din anläggning 

Vi skräddarsyr den nya anläggningen efter dina behov. Du kan känna dig trygg med din investering i en anläggning som är robust, hållbar och miljövänlig och som levererar under många år. Vi erbjuder hjälp med tillsyn och service. Den elektroniska övervakningen är standard på våra större verk och bidrar till trygghet 24-7. Den digitala övervakningen kan också anpassas och kopplas till övervakningssystemet i din kommun. Vi tar hänsyn till och anpassar inkråmet till kundens speciella önskemål. 

Ladda ner Kontakt