Marknadens bästa slamavskiljare

Vi har marknadens effektivaste slamavskiljare.

BAGAs patenterade slamavskiljare arbetar efter en helt egen princip vilket ger unika egenskaper där slamflykten ut från slamavskiljaren knappt är mätbar. Den stora fördelen är naturligtvis att så lite slam som möjligt kommer ut i efterföljande bäddar vilket i stort sett eliminerar risken för igensättning. Konstruktionen ger också en hel del andra fördelar såsom möjlighet till pumpning direkt från den inbyggda pumpbrunnen, direkt inblandning av flockningsmedel mm.

 

Marknadens effektivaste slamavskiljare

Klart bäst i test

Slamavskiljarens förmåga att förhindra slamflykt avgör tillsammans med god ventilation hur bra och hur länge den efterföljande reningen kommer att fungera. BAGA arbetar med  en unik princip där den slamavskiljande funktionen uppnås av att vattnet med inkommande slam leds ner i avskiljaren för att sedan ledas uppåt över en mycket stor yta. Gravitationen och den låga vattenhastigheten gör att slammet inte följer med när vattnet stiger uppåt.

Slamavskiljare som är CE-märkta skall uppfylla standarden EN12566-1. Denna innefattar bl.a. en test av produkternas slamavskiljande förmåga. Under definierade förhållanden mäts hur mycket slam (representerat av plastpartiklar) som passerar och därmed alltså ej avskiljs.

Uppmätt slamflykt enligt test

Lågbyggda slamavskiljare

De mindre storlekarnas nya lågbyggda utförande innebär att du kan erbjuda alla dina kunder en trygg BAGA-lösning; oavsett om tomtens grundvattennivå är hög eller det finns berg nära markytan. Fördelarna för dig är sänkta kostnader tack vare snabbare installation och mindre grävningsarbete.

Integrerad pumpbrunn

BAGAs slamavskiljare har integrerad pumpbrunn. Att slippa installera en extra brunn är fördelaktigt på flera sätt: dels sänks kostnaderna för grävarbete, dels underlättas arbetet med installationen och dels innebär det mindre åverkan på tomten. Dessutom ger en integrerad lösning minimerad risk för kostsamma problem under jord.

 

Standardstorlekar från 1,2 till 9 m³

BAGA levererar slamavskiljare i flera storlekar – från 1,2 till 9 m³ som standard. Utöver detta erbjuder vi specialkonstruktioner för specifika behov.

BAGA levererar slamavskiljare i flera storlekar

Ladda ner Kontakt