Slutna tankar - Glasfibertankar för avloppssystem

BAGA slutna tankar är tillverkade i glasfiber, ett material med hög styrka och närmast obegränsad livslängd.

Klarar höga marktryck, tankens inlopp kan ligga upp till 2 m under marknivån. Slutna tankar används för avloppsvatten från hus och stugor utan anslutning till kommunalt avlopp. Tanken töms regelbundet med slamsugningsbil. För att minska antalet slamtömningar är snålspolande toaletter att föredra.

Tanken är utformad för att vara lätt att slamtömma. Nedre delen av tanken är kupad så att slammet kommer till centrum av tanken, rakt under locket vid slamtömning.

BAGA sluten tank för avloppsvatten

Ladda ner Kontakt