Större reningsverk

Kingspan BAGAs större reningsverk vänder sig till husgrupper, samfälligheter, fritids- och rekreationsanläggningar, mindre kommunala anläggningar och liknande. Vi har lång erfarenhet av större anläggningar från 10 hushåll och uppåt. Vi arbetar med både markbaserade avloppsanläggningar och reningsverk med biofilmsprocess.

BAGA Easy XL är vårt markbaserade avloppssystem som bygger på den mycket väl beprövade och driftsäkra BAGA Easy-tekniken, med standardstorlekar upp till 40 hushåll.

BAGA Compact är en serie reningsverk avsedda för samfälligheter och husgrupper från 10 hushåll  och uppåt, uppbyggda kring ett modulsystem av glasfibertankar där anläggningen enkelt kan anpassas efter antalet hushåll och kundens behov.

Alternativa tekniska lösningar

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt