Stort ansvar att jobba för privatpersoner

Linköping. CN:s Gräv i Linköping har jobbat i över 30 år mot privatkunder, det har blivit en god grund för företaget att stå på men det ställer lite annorlunda krav på entreprenören.

– Att jobba med privatkunder har sina sidor, konstaterar delägaren Timmie Hagström frankt.
– De flesta är jättebra, men det tar både energi och tid och det händer lite för ofta att det blir missförstånd.

Privata beställare saknar ibland den kunskap som egentligen krävs för att anlita en entreprenör.
– Det tar tid och man måste vara extremt tydlig i sina offerter, säger Thomas Nilsson, vd, grundare och delägare i CN:s Gräv.
– Dessutom är man aldrig ledig med privata kunder, oavsett om det är helt eller jul eller semester vill de få tag på en, säger Timmie Hagström.
– Man kan inte vara nog tydlig i kontakten med en privatkund, säger Thomas Nilsson. Det är svårt men viktigt att få kunden att förstå vad som ingår i avtalet, vad det kostar och vilka villkor som gäller.
– En del läser inte kontraktet, de ser ofta bara på vad det kostar och sedan har de kanske en föreställning om vad som ingår – till exempel om det visar sig att bergsprängning behövs, säger Timmie Hagström.

En privatkund levererar sällan ett förfrågningsunderlag, det som kommer är i bästa fall någon form av ritning. Det åligger i stället ofta entreprenören att ta reda på hur marken är beskaffad, om det ligger ledningar i backen eller till och med vad som måste göras.
– Många tror att det ”bara är att gräva ett hål” när man till exempel ska gräva för en pool, men det är mycket som måste bli rätt: dränering, grus, pumpgrund och rätt höjder, säger Kim Hadén, delägare i CN:s Gräv.

Att jobba för en privatkund medför också vissa risker. Ansvaret för till exempel säkerheten vilar tungt på entreprenören.
– Allt hamnar på oss eftersom privatkunden kan hävda att han är lekman, jobbar vi i stället för ett byggföretag har de ett helt annat ansvar, säger Thomas Nilsson.
– Med en privatkund är det vi som får ge ledningsanvisningar och ringa Tekniska verken innan vi ens lämnat offert, säger Timmie Hagström.
– Det är betydligt lugnare att jobba för ett stort företag, då räcker det att vi har ID06 och rätt skyddsutrustning, resten sköter de, säger Kim Hadén.
– Att jobba för en privatkund blir att ta på sig arbetsgivaransvaret, säger Thomas Nilsson.

De arbetsmiljöansvariga på ett ”normalt” bygge skulle förmodligen explodera om privatpersoner ens visar sig runt öppna schakt och maskiner. När man jobbar på en privat tomt är det dock svårt att undgå – och människor är människor, det är svårt att hindra en tomtägare att gå på sin egen mark.
– Vi gör vårt bästa, vi förklarar och är tydliga, vi försöker stänga av så gott det går och sätter upp lappar och ber dem vara försiktiga, säger Thomas Nilsson. Skillnaden mot en ”normal” arbetsplats, med avspärrningar och med obehöriga på långt avstånd är stor.
– Vi får ju ett moraliskt ansvar, men det går inte att göra så mycket mer än att säga till, säger Thomas Nilsson.

Ur Entreprenad den 17 augusti 2020 - Ulrika Andersson
Ladda ner Kontakt