Utdrag ur servicavtal

Reklamationer och garantier

Alla reklamationer och garantier ska i första hand tas med anläggningens leverantör/entreprenör. Rådfrågning och information tillhandahålls via BAGA support.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstiden är ett (1) år och förlängs automatiskt om avtalet inte sägs upp skriftligen (1) månad före avtalstidens utgång. Återbetalning sker endast om servicebesök inte utförts, summa enligt BAGA avräkningsregler, ingen återbetalning under SEK 500 exkl moms.

Pris

Avtalet är upprättat mellan beställaren och BAGA där beställaren ska betala i förskott för att avtalet ska gälla. Avtalet gäller i ett (1) år från erlagd betalning.

Processgaranti

Processgaranti lämnas under förutsättning att verket installerats, dokumenterats och sköts enligt angivna föreskrifter vid normal dricksvattenkvalitet. Läs om processgaranti här. Villkor för processgarantin är också att flockningsmedlet som används är godkänt av BAGA.

Övriga åtgärder

Övriga besök, utöver avtal, debiteras med timtaxa för varje påbörjad timme samt milkostnad för framkörning enligt gällande prislista. Åtgärder och reparationer utförda av BAGA som visar sig bero på felaktig installation eller andra omständigheter som BAGA inte råder över kommer att faktureras avtalsägaren.

Support

Beställaren har tillgång till telefonsupport från BAGA, vardagar, kontorstid.

Ladda ner Kontakt