Varför BAGA?

BAGA har nu funnits i över 28 år på marknaden för vatten- och avloppsrening. Verksamheten startade med dricksvattenrening i Estland samtidigt som utveckling av avloppslösningar påbörjades. Företagets första egenproducerade produkt är den slamavskiljare som fortfarande är bolagets flaggskepp. Tillväxten har sedan dess varit explosionsartad och framgångsrik. BAGA Water Technology har byggt upp marknadens bredaste sortiment av avloppslösningar för våra svenska behov.

Ledande leverantör av små avlopp

BAGA är ledande leverantör av små avlopp i Sverige och erbjuder genom systerbolaget Aquarent lösningar för dricksvattenrening. Vi har vunnit en ledande position genom långsiktig egen teknikutveckling av miljömässiga avlopp för svenskt klimat. Det finns många enklare lösningar på marknaden, men tryggheten och helheten som BAGA erbjuder gör att entreprenörer och kunder ändå väljer vår teknik.

Service

På BAGA är vi väldigt stolta över den serviceorganisation vi genom åren byggt upp, en av landets mest omfattande. Som kund kan du alltid ringa oss och få telefonsupport, beställa service eller reservdelar till din anläggning. Vi har egna servicetekniker som utgår från Karlskrona, Göteborg, Borås, Alingsås, Nyköping, och Gnesta. I övriga landet samarbetar vi med BAGA-utbildade serviceentreprenörer, som kan våra produkter mycket väl. Så lösningen på dina problem är aldrig långt borta.

Garanti

Eftersom vi vet att vi levererar funktionella och driftsäkra anläggningar, kan vi förse våra lösningar med lång och trygg garanti som verkligen betyder något. Vi lämnar produkt- och processgaranti för att reningsprocessen verkligen fungerar.

 

Patenterad fosforreduktion

En av de värsta bovarna i utsläpp till naturen från små avlopp är Fosfor (P). Fosfor bidrar till övergödning av hav och sjöar och är ett av de ämnen man vill minimera vid avloppsrening. Reduktion av kväve är också till nytta för miljön. När man förfäller fosfor avlastar man efterföljande rening organiskt med över 50 % vilket möjliggör en effektiv reduktion av kväve i markbädden, upp till 65 %. Denna reduktion av kväve får man inte om man väljer att ta fosforn i en fosforfälla efter bädden.

Vid hög skyddsnivå krävs någon form av kemisk reningsteknik för att klara av fosforkravet på 90 % reduktion. BAGAs avloppsanläggningar uppnår 99 % (BAGA Easy) resp. 97 % (bioTank). En förutsättning för detta och vår lösning på problemet är att vi redan i slamavskiljaren uppnår 90 % reduktion av fosfor genom förfällning, vilket vi är ensamma om när det gäller små avlopp! Därefter tar efterföljande polersteg (bädd eller bioreaktor) hand om resterande mängder.

Det här är vi ensamma om på marknaden!

Ladda ner Kontakt