Varför Kingspan BAGA?

BAGA-produkter har nu funnits i snart 30 år på marknaden för vatten- och avloppsrening.

Verksamheten startade med dricksvattenrening i Estland samtidigt som utveckling av avloppslösningar påbörjades. Företagets första egenproducerade produkt är den slamavskiljare som fortfarande är bolagets flaggskepp. Tillväxten har sedan dess varit explosionsartad och framgångsrik. Kingspan BAGA AB har marknadens bredaste sortiment av avloppslösningar för våra svenska behov.

Ledande leverantör av små avlopp

Kingspan BAGA är ledande leverantör av små avlopp i Sverige. Vi har vunnit en ledande position genom långsiktig egen teknikutveckling av miljömässiga avlopp för svenskt klimat. Det finns många enklare lösningar på marknaden, men tryggheten och helheten som BAGA erbjuder gör att entreprenörer och kunder ändå väljer vår teknik.

Service

På Kingspan BAGA är vi väldigt stolta över den serviceorganisation vi genom åren byggt upp, en av landets mest omfattande. Som kund kan du alltid ringa oss och få telefonsupport, beställa service eller reservdelar till din anläggning. Vi har egna servicetekniker som utgår från Karlskrona, Uddevalla, Göteborg, Borås, Alingsås, Nyköping, Uppsala och Gnesta. I övriga landet samarbetar vi med BAGA-utbildade serviceentreprenörer, som kan våra produkter mycket väl. Så lösningen på dina problem är aldrig långt borta.

Garanti

Eftersom vi vet att vi levererar funktionella och driftsäkra anläggningar, kan vi förse våra lösningar med lång och trygg garanti som verkligen betyder något. Vi lämnar produkt- och processgaranti för att reningsprocessen verkligen fungerar.

Därför ska du välja oss!

… värnar om miljön
Vi levererar marknadens mest driftssäkra enskilda avlopp med låga utsläppsvärden.
… är branschledande
Vår samlade kompetens inom avloppsrening gör oss unika. Vi har gedigen erfarenhet och kunskap för att möta kundernas totala behov och strävar ständigt efter enkelhet vid installation.
… är ett tryggt val
Vi erbjuder marknadens bästa kundservice gentemot såväl slutkunder, entreprenörer som kommuner. Kunder bemöts ansvarsfullt, snabbt och professionellt. Långsiktigt och stabilt!
… är prisvärda
Egen innovativ teknikutveckling möter svenska behov och högt ställda krav till lägsta totalkostnad.
… tänker lite längre
Vi utbildar och informerar myndigheter, marknadsaktörer, kunder och medarbetare för att värna om vår generations framtida miljöansvar.

Patenterad fosforreduktion

En av de värsta bovarna i utsläpp till naturen från små avlopp är Fosfor (P). Fosfor bidrar till övergödning av hav och sjöar och är ett av de ämnen man vill minimera vid avloppsrening. Reduktion av kväve är också till nytta för miljön. När man förfäller fosfor avlastar man efterföljande rening organiskt med över 50 % vilket möjliggör en effektiv reduktion av kväve i markbädden, upp till 65 %. Denna reduktion av kväve får man inte om man väljer att ta fosforn i en fosforfälla efter bädden.

BAGA Easy avloppsanläggning

Vid hög skyddsnivå krävs någon form av kemisk reningsteknik för att klara av fosforkravet på 90 % reduktion. Kingspan BAGAs avloppsanläggningar uppnår 99 % (BAGA Easy) resp. 97 % (bioTank). En förutsättning för detta och vår lösning på problemet är att vi redan i slamavskiljaren uppnår 90 % reduktion av fosfor genom förfällning, vilket vi är ensamma om när det gäller små avlopp! Därefter tar efterföljande polersteg (bädd eller bioreaktor) hand om resterande mängder.

Det här är vi ensamma om på marknaden!

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt