Större reningsverk

BAGAs större reningsverk vänder sig till husgrupper, samfälligheter, fritids- och rekreationsanläggningar, mindre kommunala anläggningar och liknande. Vi har lång erfarenhet av större anläggningar från 10 hushåll och uppåt. Vi arbetar med både markbaserade avloppsanläggningar och reningsverk med biofilmsprocess.

BAGA Easy XL är vårt markbaserade avloppssystem som bygger på den mycket väl beprövade och driftsäkra BAGA Easy-tekniken, med standardstorlekar upp till 40 hushåll.

BAGA Compact är en serie reningsverk avsedda för samfälligheter och husgrupper från 10 hushåll  och uppåt, uppbyggda kring ett modulsystem av glasfibertankar där anläggningen enkelt kan anpassas efter antalet hushåll och kundens behov.

Alternativa tekniska lösningar

Ladda ner Kontakt